O projekte

Anna Tomaštiková

      

Takto pracovať s deťmi som začala v roku 2010. Chodila som medzi deti a rozprávala sa s nimi o biblických postavách. A tak som zistila, že nechcem pracovať iba pre nich, ale hlavne s nimi.

Keď bolo potrebné, tak som vymyslela pesničku a keď ich bolo viac,  tak sa podarilo CD Zázrakovanie. Spolu sme rozprávali, vysvetľovali a zároveň sme si ohmatávali príbeh zmyslami. Mojim cieľom bolo, aby deti rozumeli čo spievajú, a aby sa priamo zapojili, nie len spevom. A tak vznikla myšlienka, že rekvizity, ktoré si deti samé vytvoria, im pomôžu lepšie pochopiť príbeh. Kreslili, lepili a potom pri spievaní i prezentovali vyrobené  rekvizity.

Tvorím a pracujem s deťmi i naďalej. Stále vymýšľam, ako ich vtiahnuť do tvorivého procesu. A oni chcú, lebo sú to deti. Zvedavé, tvorivé a slobodné.

← SPÄŤ