Metodická príručka a spevník

      

Okrem CD vznikla i metodická príručka a spevník s rovnomenným názvom Zázrakovanie - Spevník a metodická príručka k piesňam na biblické námety pre deti.

Obsahuje inšpirácie pre dospelých ku kreatívnemu podaniu týchto príbehov. Publikácia obsahuje noty a návrhy tvorivej práce s deťmi, ktorú možno realizovať na detských sv. omšiach, hodinách náboženstva, biblických stretnutiach, v rodinnom kruhu. Ponúka možnosť prerozprávať si príbeh s deťmi a spolu si ho predstaviť, predebatovať, ponoriť sa do deja pomocou vlastnoručne vyrobených rekvizít, a rozmýšľať nad posolstvom, ktoré nesie. Na záver témy je pár slov o cnosti, ktorú hlavný hrdina stelesňuje, alebo u neho absentuje.

autorky:
Bc. Anna Tomaštiková
PaedDr. Zuzana Chanasová PhD.


texty piesní a hudba: Anna Tomaštiková
texty príručky a výrobky: Anna Tomaštiková, Zuzana Chanasová


Vydalo ho vydavateľstvo Verbum (uv.ku.sk) v Ružomberku v roku 2013. Zakúpiť ho je možné cez tento odkaz.
 

← SPÄŤ